logo

השירותים שלנו

המשרד עוסק במגוון שירותי ראיית חשבון הכוללים, בין היתר, ביקורות דוחות כספיים, דוחות לצרכי מס, עריכת מאזנים, ביקורת ובקרה פנימית, ייעוץ פיננסי וכלכלי, הקמת חברה, תקציבים ובדיקת תקציביות וכו''.

ביקורת דוחות כספיים

המשרד מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים ונותן חוות דעת מקצועית לחברות ותאגידים.

המשרד מספק שירותי ביקורת ובדיקת דוחות כספיים תקופתיים למשרדי רו"ח אחרים.

ביקורת דוחות כספיים בהתאם לתקינה הישראלית, התקינה הבינלאומית (IFRS) והתקינה האמריקאית (USGAAP).

חשבות וניהול כספים

המשרד מספק שירותי outsourcing של חשבות וניהול כספים, הנהלת חשבונות וחשבות שכר.

המשרד מספק שירותי לחברות קטנות שאינן מעוניינות להעסיק חשב או מנהל כספים במשרה מלאה. חלק מהשירות מסופק במשרדים של העסק של הלקוח בהתאם לצורך.

המשרד מספק שירותי פיקוח ובקרה על מחלקת הנהלת החשבונות והכנה לביקורת/סקירה של רואה חשבון מבקר.

ייעוץ מס, החזרי מס

המשרד מספק שירותי ייעוץ מס לחברות ועצמאיים ומטפל בבקשות החזרי מס לשכירים.

המשרד מייעץ ומכוון את הלקוחות לניצול ההטבות המגיעות לו ע"פ חוק ובמיוחד בתקופות חתך וסוף השנה.

ייעוץ במיסוי ותכנוני מס לחברות, שותפויות ועצמאיים.

שירותים נוספים

ביקורת פנימית וניהול סיכונים

ביצוע הערכה סיכונים וסקרי סיכונים לתהליכים עסקיים, תפעוליים ופיננסים בחברות, מוסדות ותאגידים.
ביצוע ביקורת פנימית בהתאם לצרכי הלקוח ולהוראות הרגולטוריות.
ביצוע ביקורות SOX, בקרה פנימית, ממשל תאגידי וגושן.

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

משרדנו מספק שרותי הנהלת חשבונות במיקור חוץ, אשר מבוצעות או במשרדנו או במשרד הלקוח, בנוסף לזה משרדנו מספק שרותי הכנת משכורות וייעוץ בדיני עבודה.

שרותי הנהלת החשבונות כוללים:
 • הנהלת חשבונות כפולה לחברות ועמותות.
 • הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאיים ושותפיות.
 • הכנת דיווחים חודשיים לרשויות המס (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי).
 • התאמות בנקים, ספקים, לקוחות וכרטיסי חו"ז
 • הפקת דוחות (מאזן, כרטסות ודוחות ההלה).
שרותי חשבות שכר כוללים:
 • תלושי שכר לעובדי לקוחות המשרד.
 • דוח עלות מעביד - המפרט עלות כל עובד.
 • דוחות לקופות גמל - אשר כוללים פירוט העובדים ותשלומים לקופות בגין כל עובד.
 • טופסי 102.
 • הפקת פקודת משכורת להנהלת חשבונות.
 • הפקת תלושי שכר לעובדים, טופסי 106, טופסי 161 וטופס 126.
 • טיפול בתביעות לביטוח לאומי - מילואים, תאונות עבודה, אבטלה.

ייעוץ וליווי בקמה וניהול של חברות חדשות

משרדנו מלווה לקוחותיו החדשים בעת פתיחת עסק מול הרשויות.
בין היתר פתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
ייעוץ בנושאי ניהול ספרים בהתאם להוראות רשויות המס ושמירה על הוראות אלה.
ליווי במערך הנהלת החברה וקבלת החלטות.
בדיקת כדאיות עסקית.

יעוץ כלכלי ופיננסי

ליווי וייעוץ לקוחות בפרויקטים כלכלים ופיננסים.
ליווי וייעוץ ללקוחות בנושאי מימון.
הכנת תוכניות עסקיות ומודלים פיננסים וליווי תהליכי התייעלות ורה-ארגון.
יעוץ וליווי בתחום מערכות מידע (IT) כולל בדיקה, אפיון והטמעה של מערכות.

דוחות שנתיים לעצמאים והצהרת הון

דוחות שנתיים:
 • הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים, שותפויות ושכירים והגשתם למס הכנסה.
 • הכנת חישובי המס והבאת הנתונים לנישום להערכות מוקדמת.
 • העתקים מהדוחות שמוגשים לרשויות נשמרים במשרדנו ועומדים לרשות הלקוח לכל מטרה.
הצהרות הון:

משרדנו מסייע בהכנת הצהרות הון ועריכת השוואת הון וניתוח הגידול בהון מהצהרה להצהרה.

ניהול תזרים מזומנים, תקציב ובקרה תקציבית

פיקוח שוטף על הנהלת חשבונות.
הכנת דוחות פנימיים להנהלה ולמשקיעים.
הכנת תקציב שנתי, דוחות חודשיים לתקציב תכנון מול ביצוע.
הכנת תזרים מזומנים ברמה חודשית, שבועית ויומית.
ליווי הלקוח מול בנקים ומוסדות שונים.